Tieslietu padome atbalstījusi apstiprināšanai trīs rajona tiesu priekšsēdētāju amata kandidatūras.

Atbalstīta Bauskas un Saldus rajona tiesu priekšsēdētāju atkārtota iecelšana amatā uz pieciem gadiem. Iveta Andžāne Bauskas rajona tiesu vada kopš 1998. gada, Gunita Galiņa Saldus rajona tiesu – kopš 1993. gada.

Savukārt Dobeles rajona tiesas priekšsēdētāja amatā atbalstīta tiesneses Renātes Krasovskas kandidatūra.

Renāte Krasovska 2003. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju, 2010. gadā – sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Dobeles rajona tiesas tiesnese kopš 2006. gada.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 33. panta otro daļu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi.

 

Pilnvaro Tieslietu padomes pārstāvi Satversmes tiesas lietā par zvērinātu tiesu izpildītāju izdevumu kompensāciju

Tieslietu padome pilnvaroja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju Andri Spori par Tieslietu padomes kā pieaicinātās personas pārstāvi lietā „Par Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības segšanu no valsts budžeta gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam un Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 670 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību” 8., 9., 10., 11. un 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”.

Satversmes tiesas sēde, uz kuru aicināts Tieslietu padomes pārstāvis, notiks 21. maijā.

Tieslietu padome jau iepriekš 18. februāra sēdē paudusi viedokli, ka zvērinātiem tiesu izpildītājiem ir tiesības saņemt ar tiesas sprieduma izpildi saistīto izdevumu kompensāciju lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas. Tieslietu padomes lēmumā norādīts, ka gadījumos, kad privātpersona ir atbrīvota no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un šos izdevumus uzņemas valsts, nedrīkst tikt ierobežots tiesu izpildītājam no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas apjoms, kompensējot tikai izpildu darbību veikšanai nepieciešamos izdevumus, bet neparedzot kompensēt arī amata atlīdzību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211