Tieslietu padome 16.decembra sēdē atbalstīja grozījumus likumos, ar kuriem plānots mainīt ģenerālprokurora amata kandidāta izvirzīšanas kārtību, nododot šo pienākumu Tieslietu padomei. Līdz šim ģenerālprokurora amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā izvirzīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, savu lēmumu saskaņojot ar Tieslietu padomi.

Tāpat Tieslietu padomei paredzētas tiesības rosināt pārbaudi par ģenerālprokurora atlaišanu. 

Tieslietu padome atbalstīja arī priekšlikumu, ka ģenerālprokurora amata kandidātu atlase notiek atklātā konkursā.

Tieslietu padome neatbalstīja priekšlikumu, ka jāizveido ekspertu komisija, kas izvērtētu kandidāta piemērotību ģenerālprokurora amatam.

Neatbalstīts arī priekšlikums paplašināt ģenerālprokurora amata iespējamo kandidātu loku, kas paredz, ka par ģenerālprokuroru var iecelt arī personu, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla vai zvērināta advokāta amatā. Tieslietu padomes locekļu vairākums apšaubīja spēju vadīt prokuratūru, ja kandidāts nav strādājis par tiesnesi vai prokuroru, kā arī nav kārtojis tiesneša vai prokurora eksāmenu.

Tieslietu padome precizēja nosacījumu, ka viena un tā pati persona nevar būt par virsprokuroru ilgāk par diviem termiņiem pēc kārtas. Padome precizēja likuma normu, nosakot, ka ar to domāts viens un tas pats prokuratūras amats. 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde par šiem grozījumiem paredzēta trešdien, 18.decembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211