Tieslietu padome 18.augustā, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta trešo daļu, nolēma atbalstīt Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.

Latvijas Republikas Saeimas prezidija lūgumu Tieslietu padomei sniegt viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Tieslietu padome izskatīja rakstveida procesā.

Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina Saeima, uzklausot Tieslietu padomes viedokli.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv