Tieslietu padome atbalsta ģenerālprokurora priekšlikumu grozījumam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā saistībā ar Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu apstrīdēšanas un sūdzību izskatīšanas kārtību, piekrītot, ka dienesta izdotie rīkojumi pārsūdzami izmeklēšanas tiesnesim.

Finanšu izlūkošanas dienests vēsturiski bija prokuratūras pārraudzībā un ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors bija tiesīgs izvērtēt dienesta lēmumus un izdotos rīkojumus. Kopš 2019.gada likumā noteikts, ka dienests savā darbībā ir neatkarīgs un Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību. Tomēr dienesta izdoto rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība palikusi nemainīga, prokuratūra turpina izskatīt sūdzības par apstrīdētajiem dienesta rīkojumiem. Personas īpaši pilnvarotam prokuroram pārsūdz gan rīkojumu par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu, gan tam sekojošu rīkojumu par personas līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, kā arī ģenerālprokuroram pārsūdz prokuroru nolēmumus.

Lai izslēgtu šaubas par galīgā lēmuma pieņēmēja neatkarību un objektivitāti un nodrošinātu personas tiesības uz taisnīgu tiesu, ģenerālprokurors rosina grozīt likuma normu, nosakot, ka Finanšu izlūkošanas dienesta izdotos rīkojumus likuma subjekts vai valsts informācijas sistēmas pārzinis un personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, var apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim.

Tieslietu padome atbalstīja šo priekšlikumu, vienlaikus aicinot Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju izvērtēt sūdzību izskatīšanā piekritīgo tiesu kapacitāti. Tieslietu padomes aicina atlikt jaunā regulējuma ieviešanas un spēkā stāšanās laiku līdz brīdim, kad tiek atrisināts tiesu kapacitātes jautājums, proti, kad izmeklēšanas tiesnešu slodze ir pietiekama, lai uzņemtos papildu sūdzību izskatīšanu.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma rakstveida procesā 30.aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211