Tieslietu padome atbalsta Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesores juridisko zinātņu doktores Daigas Rezevskas kandidatūru Satversmes tiesas tiesneses amatam.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta trešajai daļai Tieslietu padome uzklausa Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem.

Ņemot vērā, ka izvirzītās kandidātes profesionālā darbība Tieslietu padomes locekļiem ir labi zināma un pārskatāma, kā arī ievērojot Saeimas Prezidija informāciju par jautājuma steidzamību, Tieslietu padome jautājumu skatīja rakstveida procesā 6.oktobrī.

Rezevskas kandidatūru izvirzījuši desmit Saeimas deputāti. Kandidatūra bija jāizvirza, jo Satversmes tiesas tiesneša amatu no 15.oktobra nolēmusi atstāt Kristīne Krūma, ko Saeima amatā apstiprināja 2007.gadā pēc desmit Saeimas deputātu priekšlikuma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211