Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2021.gadam, kas ir 6 749 474 euro liels. Budžeta pieprasījumā izvirzīti trīs prioritārie pasākumi – Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 567 461 euro, Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitātes palielināšanai 54 458 euro un Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšanai 45 000 euro.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu 2021.gadam, kas kopumā plānots 73 247 094 euro. Šajā budžeta pieprasījumā paredzēti deviņi prioritārie pasākumi.

Vislielākais palielinājums, tāpat kā Augstākajai tiesai, paredzēts tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai – 3 405 139 euro.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs šo tiesu budžeta prioritāti pamato ar nepieciešamību uzlabot tiesu darbu: “Tiesu darbinieku atlīdzības pakāpeniska pietuvināšana juridiskās profesijas tirgus rādītājiem palīdzēs samazināt kadru mainību un palielināt iespējas piesaistīt kvalificētus darbiniekus, uzlabojot tiesu darba kvalitāti un efektivitāti.”

Pārējās Tieslietu ministrijas prioritātes plānotas ar salīdzinoši mazāku finansējumu: videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana – 658 000 euro, E-lietas ieviešana tiesvedības procesā – 539 000 euro, drošības sistēmu ieviešana tiesās – 387 737 euro. 273 571 euro plānots iestāžu izvietošanai jaunuzceltajā tieslietu administratīvajā centrā Jēkabpilī. Starp prioritātēm arī apsardzes nodrošināšana valsts noslēpuma objektos, mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana, tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenču stiprināšana, tiesu telpu nomas maksa.

Atbilstoši Likumam par budžetu un un finanšu vadību Ministru kabinets pirms gadskārtējā valsts budžeta projekta iesniegšanas Saeimā uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu iestāžu budžeta projektiem, nodrošinot šī viedokļa iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokolā.

Tieslietu padome lēmumus pieņēma 8.oktobrī rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211