Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2022.gadam, kas ir 7 614 020 euro liels. Trīs galvenie prioritārie pasākumi, kas izvirzīti budžeta pieprasījumā, ir konkurētspējīgas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas izveidošanai – 218 545 euro, Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšanai, palielinot Senāta atbalsta personāla štata vietas – 200 709 euro un Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanai 78 977 euro. Kā prioritātes Augstākās tiesas budžetā paredzēta arī sabiedrības informēšana un izglītošana, Satversmes simtgades pasākumi un dalība Starptautiskajā augstāko administratīvo tiesu asociācijā.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu 2022.gadam, kas kopumā plānots 75 679 914 euro. Šajā budžeta pieprasījumā paredzēti deviņi prioritārie pasākumi, kam tiek pieprasīts budžeta palielinājums.

Vislielākais palielinājums paredzēts E-lietas reformai – 901 508 euro. Tāpat līdzekļi tiek pieprasīti videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošanai, datu plūsmas ātruma palielināšanai – 634 180 euro, pilnvērtīga tiesām sniegto pakalpojumu nodrošināšanai – 408 629 euro. Starp prioritātēm atvaļinājuma pabalstu nodrošināšana tiesnešiem un apmācību programmu un tiesnešu pilnveides iespēju paplašināšana, kā arī psihologa piesaiste tiesneša amata kandidātu atlases procesā.

Atbilstoši Likumam par budžetu un un finanšu vadību Ministru kabinets pirms gadskārtējā valsts budžeta projekta iesniegšanas Saeimā uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu iestāžu budžeta projektiem, nodrošinot šī viedokļa iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokolā.

Tieslietu padome lēmumus pieņēma 11.oktobrī rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211