Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Tieslietu ministrijas iesniegtos zemesgrāmatu nodaļu, rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu prioritāros pasākumus, Tieslietu ministrijas prioritāros starpnozaru pasākumus un Augstākās tiesas pieteiktos prioritāros pasākumus 2019.–2021.gadam.

Kā Zemesgrāmatu nodaļu, rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta prioritātes atbalstīta apsardzes nodrošināšana valsts noslēpuma objektos, operatīvās darbības rezultātā no elektronisko sakaru komersantiem iegūtās informācijas aizsardzības nodrošināšana, mākoņpakalpojumu licenšu atjaunošana. Atbalstīta tiesu iestāžu centralizācija Madonā un Jēkabpilī, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas daļēja pārvietošana, papildu telpas Zemgales rajona tiesai Tukumā, Kurzemes rajona tiesas Ventspilī izvietošana vienā adresē.

Tieslietu ministrijas pieteiktie starpnozaru pasākumi, tāpat kā Augstākās tiesas prioritārie pasākumi ir divi – tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana un tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana.

Ministru kabinets, izskatot prioritāros pasākumus nākamā gada budžeta finansējumam, uzklausa Tieslietu padomes viedokli.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 27.augusta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211