Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas plānoto reformu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanai rajonu (pilsētu) tiesās. Plānots, ka zemesgrāmatu nodaļas kā rajonu (pilsētu) tiesu struktūrvienības beigs pastāvēt 2019.gada 1.janvārī.

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu, ka zemesgrāmatu tiesnešu darba specializācija pēc integrācijas nebūtu saistāma tikai ar noteiktām civillietu kategorijām, bet tā būtu pilnīga integrācija, dodot iespēju zemesgrāmatu tiesnešiem pēc reformas pilnā mērā veikt vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnešu pienākumus.

Tieslietu padomes konceptuāli atbalstītā zemesgrāmatu nodaļu reforma tiks virzīta izskatīšanai Ministru kabinetā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 27.novembra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211