Tieslietu padome atzīst Ministru kabineta izvirzīto Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Irēnu Kucinu par piemērotu šim amatam.  

Juridisko zinātņu doktore Irēna Kucina ir Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece – Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore.  

Tieslietu padome 17.septembrī attālinātā sēdē uzklausīja Irēnas Kucinas viedokli par valsts varas atzaru sadarbību tiesiskuma stiprināšanā, tiesnešu neatkarības jautājumiem, Satversmes tiesas vietu un lomu valstī. Tieslietu padomes locekļi iztaujāja kandidāti par viņas redzējumu Satversmes tiesas dialogā ar citām tiesām un sabiedrību kopumā, par Satversmes tiesas spriedumu izpildi un ar to saistīto problemātiku un viņas autoritātēm tiesību laukā.

Irēna Kucina norādīja, ka piekritusi kandidēt augstajam amatam, izvērtējot savas zināšanas, prasmes un kvalifikāciju. Kā savas stiprās puses kandidāte minēja līdzšinējo profesionālo un akadēmisko pieredzi, izaugsmi un pieredzi darbā Tieslietu ministrijā, zināšanas starptautiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Irēna Kucina sešus gadus bijusi Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos un trīs gadus – Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā. Piedalījusies tiesu sistēmas politikas veidošanā, veicinājusi tiesu varas kapacitātes stiprināšanu.

Likums “Par tiesu varu” paredz, ka Tieslietu padome uzklausa Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem. Gala lēmumu pieņems Saeima.

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv