Tieslietu padome diskutēs par Augstākā tiesas nosaukumu un tiesnešu piemaksām

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 5. novembrī, diskutēs un formulēs viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu.

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu strukturālās reformas ietvaros pēc tiesu palātu darbības beigām, kad Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance. Tiesību vēstures un konstitucionālo tiesību eksperti pauduši viedokļus, ka pēc reformas Augstākā tiesa kā kasācijas instance būtu dēvējama par Senātu. Saeimas apakškomisija uzskata, ka šis jautājums visupirms lemjams pašai tiesu varai, izsakot ierosinājumus par to, kādam vajadzētu būt turpmākam Augstākās tiesas nosaukumam, un vai tā maiņa saistāma ar Satversmes grozīšanu.

Otrs jautājums, par ko Tieslietu padomes viedokli lūgusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, ir par likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” normām, kuras ietekmē tiesnešu atlīdzību.

Likumprojektā iestrādātas normas, kurās paredzēts piemaksu par tiesnešu kvalifikācijas klasēm aizstāt ar piemaksām par tiesneša amatā nostrādāto laiku. Šādu Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja jau 18. jūnija sēdē, taču Saeimas komisija lūdz padomes viedokli par konkrētām likuma normām, kas ietekmē tiesnešu atlīdzību.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 461. zālē, sākums plkst. 14.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211