Par Tieslietu padomes 5. novembra sēdē lemtajiem jautājumiem

 

Tieslietu padome iesaka saglabāt Augstākās tiesas nosaukumu

Tieslietu padome pauž viedokli, ka arī pēc strukturālās tiesu sistēmas reformas, kad pēc tiesu palātu darbības beigām Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance, jāsaglabā Augstākās tiesas nosaukumu.

Tiesību vēstures un konstitucionālo tiesību eksperti Romāns Apsītis un Sanita Osipova Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijai pauduši viedokli, ka pēc reformas Augstākā tiesa kā kasācijas instance būtu dēvējama par Senātu, kā tas bija starpkaru Latvijas laikā. Savukārt Linards Muciņš paudis viedokli, ka Augstākās tiesas nosaukumu nav nepieciešams mainīt. Uzskatot, ka šis jautājums visupirms lemjams pašai tiesu varai, Saeimas apakškomisija bija aicinājusi Tieslietu padomi izteikt ierosinājumu par to, kādam vajadzētu būt turpmākam Augstākās tiesas nosaukumam, un vai tā maiņa saistāma ar Satversmes grozīšanu, jo šobrīd Satversmē kā augstākā tiesu instance ir ierakstīta Augstākā tiesa.

5. novembra sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, padome vienojās, ka arī pēc strukturālās reformas kasācijas instancei būtu saglabājams Augstākās tiesas nosaukums, jo vēsturiskais Senāta nosaukums šodien gan Latvijā, gan starptautiskajā sabiedrībā varētu būt nezināms un neizprotams, turklāt šāda iemesla dēļ nevajadzētu grozīt Satversmi. Senāts varētu tikt saglabāts kā Augstākās tiesas struktūrvienības nosaukums.

 

Tieslietu padome atbalsta piemaksu par kvalifikācijas klasēm aizstāšanu ar piemaksām par tiesnešu amatā nostrādāto laiku

Tieslietu padome atbalsta likumprojektā „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” ietvertās tiesību normas, kas paredz aizstāt piemaksas par tiesnešu kvalifikācijas klasēm ar piemaksām par tiesneša amatā nostrādāto laiku, ja tiesnesis tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu atzinumu.

Šādu Tieslietu ministrijas sagatavoto priekšlikumu Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja jau 18. jūnija sēdē, taču Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija bija lūgusi padomes viedokli par konkrētām likuma normām, kas ietekmē tiesnešu atlīdzību.

Vienlaikus Tieslietu padome vērš uzmanību, ka, pieņemot grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, jānodrošina līdzsvars starp valsts iestāžu juristu un tiesnešu atalgojumu un jānovērš nevienlīdzīgā attieksme pret dažādām valsts amatpersonām, nosakot citus ar atlīdzību saistītus jautājumus.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211