Otrdien, 11.septembrī, notikušajās Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās par Tieslietu padomes locekļiem ievēlēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama tiesnesis Guntars Ploriņš un Rēzeknes tiesas tiesnesis Andris Zutis.

Neviens cits no pārējiem četriem apgabaltiesu tiesnešu kandidātiem nesaņēma vēlēšanu dalībnieku balsu vairākumu, tādēļ 18.septembrī notiks vēlēšanu otrā kārta, kurā balsos par diviem kandidātiem, kas pirmajā kārtā saņēmuši visvairāk balsu.

Tiesnešu pārstāvji Tieslietu padomē bija jāpārvēl, jo pieciem locekļiem beidzās otrais četru gadu pilnvaru termiņš, kas ir maksimālais likumā pieļautais amata laiks vēlētajam Tieslietu padomes loceklim. Vienu tiesnešu pārstāvi saskaņā ar likumu ievēl Augstākās tiesas plēnums, un 10.septembrī šajā amatā ievēlēts Aigars Strupišs.  Tiesnešu konferencei bija jāievēl Tieslietu padomē četri tiesneši – divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus un divi no rajona (pilsētas) tiesnešu vidus. Par kandidātiem bija izvirzīti pieci apgabaltiesas tiesneši un trīs rajona (pilsētas) tiesu tiesneši. Visi kandidāti savu redzējumu Tieslietu padomes turpmākajam darbam sniedza Tiesnešu klātienes konferencē 7.septembrī.

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās 11.septembrī piedalījās 406 no 557 tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211