Par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferencē 8.septembrī ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš.

Otrs Tieslietu padomes loceklis vēlēšanu pirmajā kārtā nav ievēlēts, nākamā vēlēšanu kārta būs 16.septembrī, kad tiks balsots par diviem kandidātiem, kas ieguvuši vairāk balsu.

Pavisam uz divām Tieslietu padomes locekļa amata vietām kandidēja četri apgabaltiesu tiesneši. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu.

Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 368 no 548 Latvijas tiesnešiem.  

Divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus jāvēlē, jo līdzšinējie  apgabaltiesu pārstāvji pārgājuši citos amatos – Juris Stukāns iecelts par ģenerālprokuroru, bet Dzintra Balta kļuvusi par senatori Augstākajā tiesā.

Vēl vienu Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus vēlēs Augstākās tiesas plēnums 11.septembrī.

Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi vēlēti locekļi: Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši – viens no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211