Pirmdien, 27.augustā, Tieslietu padome plkst. 15:00 rīkos preses konferenci, kurā informēs par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu, kas notikuši laikā no 2008. līdz 2014.gadam, izvērtējumu un turpmāko rīcību.

 

Preses konferencē piedalīsies:

* Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs,

* ekspertu komisijas vadītāja, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane,

* ekspertu komisijas dalībnieks, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs;

* Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja Līga Lapiņa.

 

Preses konference notiks pēc Tieslietu padomes sēdes, kurā tiks uzklausīti ekspertu komisijas un Tieslietu ministrijas ziņojumi par maksātnespējas procesu tiesvedībām laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam, un spriests par turpmāko rīcību tiesu sistēmas darbības uzlabošanā.

 

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.11:00. Tieslietu padomes sēde ir atklāta, kā klausītāji tajā var piedalīties arī mediju pārstāvji, iepriekš piesakot caurlaides Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

Mediju pārstāvji savu dalību preses konferencē, kas notiks 27.augustā plkst. 15.00,  var pieteikt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā līdz 27.augustam plkst.10.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211