Pirmdien, 21. novembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā izskatīs Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2012. gadam

Tieslietu padome arī apspriedīs Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritorijām”. Noteikumi jāpieņem jaunā redakcijā, jo ar 2012. gada 1. janvāri rajona (pilsētas) tiesām tiek pievienotas zemesgrāmatu nodaļas un ir nepieciešams noteikt rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas.

Sēdē tiks diskutēts arī par citiem normatīvo aktu likumprojektiem.

Tieslietu padomes sēde notiks 21. novembrī plkst. 14.00 Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211