Tieslietu padome nolēma 18.septembrī sasaukt Latvijas tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci, kurā jāievēl astoņi jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi – divi Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi jāievēl, jo 2018.gada 12.septembrī beigsies līdzšinējo kolēģijas locekļu – Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša Pētera Opincāna, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša Valerijana Jonikāna, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas Ingunas Preisas, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas Edīte Knēgeres, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Ilgvara Jaunģelžes, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas Ivetas Krēvicas, Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces Ineses Kiršteinas un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka Gunāra Siliņa – pilnvaru termiņš.

Tāpat jāievēl divi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi – viens no Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu vidus, otrs – no Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus. 2018.gada 29.maijā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Veronika Krūmiņa paziņoja par atkāpšanos no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa amata, lūdzot saglabāt viņas pilnvaras līdz jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa ievēlēšanai, savukārt 2018.gada 2.novembrī beigsies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa – Augstākās  tiesas Civillietu departamenta tiesneša Aivara Keiša – pilnvaru termiņš.

Kandidāti tiks izvirzīti elektroniski, bet jautājumus uzdot tiem būs iespējams elektroniski no 16.augusta līdz 15.septembrim. Noslēdzošais posms – balsošana par kandidātiem – noritēs elektroniski Tiesnešu neklātienes konferencē 2018.gada 18.septembrī. Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu.

Par neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sandru Strenci, par konferences sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Ingunu Helmani.

Tieslietu padome apstiprināja arī neklātienes konferences balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Dainida Sarma, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inese Bērzkalne.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 13.jūliijā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv