Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā nepārcelto Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeras gaitu, Tieslietu padome izvērtēja piemērotāko tiesu, kas būtu iespējami līdzvērtīgāka tiesai, kurā tiesneši strādājuši līdz 2014.gada 31.decembrim, kad saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto tiesu reformu beidz pastāvēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta.

Ievērojot to, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta kā apelācijas instances tiesa atbilst Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai, un Krimināllietu tiesu palātā izskatāmo krimināllietu specializācija atbilst Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā izskatāmo lietu specializācijai, kā arī to, ka abas tiesas atrodas Rīgā, Tieslietu padome atzina, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu pārcelšanai piemērotākais amats ir tiesneša amats Rīgas apgabaltiesā.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” lēmumu par tiesneša pārcelšanu pieņems Saeima.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 1.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211