25. martā paredzētā Tieslietu padomes sēde kvoruma neesamības dēļ atcelta. Nākamā sēde notiks 8. aprīlī plkst. 13.00.

Tieslietu padome nākamajā sēdē izvērtēs likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija par izstrādātajiem grozījumiem likumā Tieslietu padomi informējusi pirms trešā lasījuma, aicinot Tieslietu padomi tos izvērtēt.

Likumprojekts paredz ieviest lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesās, tiesas spriedumu publicēšanu mājaslapā internetā, tiesu priekšsēdētāju pilnvaru paplašināšanu un amata termiņu noteikšanu, kā arī Augstākās tiesas funkciju un struktūras izmaiņas un citas būtiskas reformas tiesu darbībā.

Savukārt Saeimas Juridiskā komisija lūgusi Tieslietu padomei izvērtēt un paust viedokli par 14. februārī pieņemto likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kuru Valsts prezidents nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, norādot uz nepieciešamību uzklausīt arī tiesu varas viedokli.

Grozījumi Civilprocesa likumā nosaka kārtību, kādā izskatāmas lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Jaunā kārtība paredz, ka šādas lietas izskata tikai viena tiesa – Jelgavas pilsētas tiesa, un tās spriedums nebūtu pārsūdzams apelācijas kārtībā, bet tikai kasācijas kārtībā.

Tieslietu padome skatīs arī tiesnešu karjeras jautājumus – tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai jaunajiem tiesnešiem, tiesnešu pārcelšanu un augstākas instances tiesas tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211