Tieslietu padome pirmdien, 28.septembrī, izvērtēs Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas sagatavoto Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2016.gadam.

Likums „Par budžetu un finanšu vadību” paredz, ka Ministru kabinets, izskatot gadskārtējo budžeta likuma projektu, uzklausa Tieslietu padomes viedokli.

Tieslietu ministrija lūdz Tieslietu padomes saskaņojumu grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas noteiktu, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem. Līdz šim disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs bija Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, taču līdz ar likumā noteikto Augstākās tiesas reorganizāciju šāds amats vairs nepastāv.

Tieslietu padome apspriedīs arī 13.novembra Latvijas tiesnešu konferences darba kārtību.

Sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padomes darba kārtību skatiet šeit

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 28.septembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211