Tieslietu padomes sēdē pirmdien, 31.augustā, Tieslietu padome apspriedīs projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” apmācību vajadzības un noteiks apmācību prioritātes un pētījumu virzienus.

Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetences attīstīšanas plāns 2015.–2020.gadam tiks realizēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Plānoto projektu ieviesīs Tiesu administrācija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Augstāko tiesu un Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Plāns apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.

Tiesu administrācija ir apkopojusi tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību vajadzības, apmācību tēmas Tieslietu ministrijā apspriestas ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmēju pārstāvjiem. Tieslietu padomes izvērtēšanai un saskaņošanai iesniegts apmācību vajadzību kopsavilkums.

Tieslietu padome apspriedīs arī Tieslietu ministrijas sagatavotos risinājuma variantus jautājumam par tiesnešu un prokuroru atalgojuma līdzsvarošanu ar valsts pārvaldes ierēdņu atalgojumu. Pēc tiesnešu un prokuroru iekļaušanas vienotajā atalgojuma sistēmā Tieslietu padome veikusi analīzi par reālo atalgojumu un vērsusi uzmanību uz problēmu, ka plānotais līdzsvars ir izjaukts, atceļot piemaksu un prēmiju ierobežojumus valsts pārvaldē, bet saglabājot tos tiesnešiem un prokuroriem. Ministru prezidente uzdevusi Tieslietu padomes vēstuli par tiesnešu un prokuroru atalgojumu izvērtēt Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, kā rezultātā sagatavoti trīs iespējamie problēmas risinājuma varianti, ar kuriem Tieslietu padome tiks iepazīstināta.

Tieslietu ministrija lūdz Tieslietu padomi sniegt viedokli arī jautājumā par tiesnešu un prokuroru administratīvās imunitātes iespējamu atcelšanu. Jautājums aktualizēts pēc Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) rekomendācijām Latvijai. 

Saistībā ar pirmās instances tiesu struktūras reorganizāciju, ieviešot tiesu namu koncepciju, Tieslietu padomes darba kārtībā arī jautājumi par tiesnešu skaita pārdali un tiesnešu pārcelšanu.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projektu skatiet šeit

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 31.augustā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211