Tieslietu padome 21.oktobra sēdē skatīja jautājumu par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu un konceptuāli lēma, ka atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās. Diskusijā piedalījās gan Tieslietu padomes locekļi, gan Tiesnešu ētikas komisijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

Tieslietu padome lēma, ka tiesnesim var piemērot administratīvos sodus, drīkst aizturēt administratīvā kārtā un drīkst piemērot piespiedu atvešanu.

Tieslietu padome arī uzskata, ka administratīvais sods neatbrīvo tiesnesi no viņa rīcības ētiskuma izvērtēšanas atbilstoši disciplināratbildības procedūrām.

Turpmākajā diskusijās un sagatavojot projektu grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tiesnešu disciplināratbildības likumā un Administratīvās atbildības likumā, Tieslietu ministrija aicināta ņemt vērā Tieslietu padomes sēdē izskanējušos viedokļus un priekšlikumus.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 21.oktobra sēdē. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211