Tieslietu padome uzskata, ka, publiskojot tiesnešu disciplinārlietā pieņemto galīgo lēmumu, ir iespējams atklāt tiesneša vārdu, par kura rīcību skatīta lieta. Taču plašāk jāizdiskutē jautājums par citu disciplinārlietas lēmumā ietverto datu aizsardzību, piemēram, konkrētas tiesu lietas, tiesnešu apspriedes istabas noslēpums, trešo personu identitāte, arī tiesneša sensitīvie dati u.c.

Jautājumu par atklātību tiesnešu darbības izvērtēšanā un ieceri Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā izdarīt grozījumus, paredzot lielāku atklātību un informācijas pieejamību par izskatītajām disciplinārlietām, Tieslietu padome skatīja pēc Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājuma paust attieksmi par šādu likumu grozījumu nepieciešamību un ieviešanas iespējām.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, komentējot Satversmes tiesas spriedumu jautājuma apspriešanā arī norādīja, ka Satversmes tiesa spriedumā lietā par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 100.pantam norādījusi, ka ierobežojums tiesneša vārda atklāšanai nodrošināms tikai lietas sākumstadijā, līdz galīgā lēmuma disciplinārlietā pieņemšanai.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 21decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211