Tieslietu padome atzīst, ka Ministru kabinetā apstiprinātais tiesu budžeta pieprasījums 2018.gadam daļā par atlīdzībām neatbilst 2017.gadā uzsāktajai tiesu darbinieku atalgojuma reformai. Tieslietu padome uzskata par nepieņemamu, ka Finanšu ministrija, pretēji Tieslietu ministrijas iesniegtajām un Tieslietu padomes atbalstītajām prioritātēm, mainījusi gan Tieslietu ministrijas, gan Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu.

Tieslietu padome uzskata par nepieņemamu, ka neturpinās uzsāktā tiesu darbinieku atalgojuma reforma, kurā bija paredzēts pakāpeniski paaugstināt tiesu darbinieku atalgojumu, 2019.gadā sasniedzot maksimālo atbilstošajai kategorijai noteikto atalgojuma līmeni.

Savukārt attiecībā uz tiesnešu atalgojumu, kam budžetā finansējums ir paredzēts, Tieslietu padome vērsa uzmanību, ka normatīvais regulējums, kas nosaka tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmu, neatbilst Satversmei. 

Pārējā daļā Augstākās tiesas, apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījums tika atbalstīts. Kā prioritārie pasākumi apgabaltiesās un rajona (pilsētas) tiesās tiek paredzēti drošības sistēmu ieviešana tiesās, tiesu iestāžu centralizācija Madonā un Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas pārvietošana uz jaunām telpām. Augstākās tiesas budžetā papildu palielinājums akceptēts informācijas tehnoloģu sistēmu darbības nodrošināšanai un citiem pasākumiem.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 16.oktobra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211