Atbalsta zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu

Tieslietu padome 20. novembra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja desmit rajonu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos.

Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci uz pieciem gadiem tiek iecelta Ingrīda Brūvere, Balvu rajona – Vija Pužule, Cēsu rajona – Inese Kiršteine, Jūrmalas pilsētas – Dainida Sarma, Ludzas rajona – Elīna Volika, Madonas rajona – Baiba Caunīte, Preiļu rajona – Lidija Mičule, Tukuma rajona – Mārīte Hazenfuse, Valmieras rajona – Lolita Marovska un par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku – Gunārs Siliņš.

Rajona tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi. Visi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki, kuru kandidatūras atbalstīja Tieslietu padome, amatā tiek iecelti atkārtoti. V.Pužule, I.Kiršteibne, E.Volika, B.Caunīte, L.Mičule, G.Siliņš, M.Hazenfuse un L.Marovska zemesgrāmatu nodaļas vada jau kopš 1993. gada, D.Sarma – kopš 1996. gada, I.Brūvere – kopš 1999. gada.

 

Tiesnešus pārceļ amatos

Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Valda Vazdiķa pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā un pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi nosaka pildīt amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Savukārt tiesnesis Dzintars Melbārdis ar 20. decembri pārcelts tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu.

Abi tiesneši bija pieteikušies konkursā uz vakantajām tiesneša amata vietām konkrētajās tiesās.

 

Nosaka tiesu, kur amata pienākumus pildīs jaunieceltā tiesnese

Tieslietu padome noteica tiesnesei Marinai Dombrovskai pildīt tiesneša pienākumus Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Ar Saeimas 1. novembra lēmumu M.Dombrovska iecelta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211