Piektdien, 24. martā, Tieslietu padome lems par Latgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānu. Plāns paredz no 2023. gada 1. jūlija reorganizēt Daugavpils tiesu, pievienojot to Rēzeknes tiesai un mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa.

Tiesu reorganizācijas plāna mērķis ir paaugstināt tiesu efektivitāti un sekmēt saņemto un izskatīto lietu skaita izlīdzināšanu uz tiesnesi. Plānu izstrādāja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu padomes darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Tieslietu padome lems arī par 2023. gada 19. maijā notiekošās Latvijas Tiesnešu konferences pamattēmu.

Tāpat Tieslietu padome apspriedīs jautājumu par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas noslodzes izlīdzināšanu.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380