Pirmdien Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā divi nozīmīgi jautājumi – saskaņojums ģenerālprokurora amata kandidātam un viedokļa izteikšana par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem.

Prokuratūras likumā noteikts, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājam pirms ģenerālprokurora amata kandidāta virzīšanas Saeimas balsojumam šī kandidatūra jāsaskaņo ar Tieslietu padomi. Atbilstoši tam Augstākās tiesas priekšsēdētājs Tieslietu padomes saskaņojumam virza pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera kandidatūru.

Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beidzas 11.jūlijā. Ģenerālprokuroru pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, kas saskaņots ar Tieslietu padomi, amatā ieceļ Saeima uz pieciem gadiem.

Savukārt 16.jūnijā beidzas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pilnvaras, tādēļ Augstākās tiesas plēnumam jāizvirza kandidāts Saeimas balsojumam. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” šoreiz ir jauna kārtība Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātu virzībai – viedokli par kandidātiem jāizsaka Tieslietu padomei un šis viedoklis tiek darīts zināms plēnumam.

Augstākās tiesas tiesneši ir izvirzījuši divus priekšsēdētāja amata kandidātus – Ivaru Bičkoviču un Andri Guļānu. Tieslietu padome abus kandidātus uzklausīs un sniegs plēnumam viedokli par viņiem.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 20.aprīlī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.11.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211