Pirmdien, 8.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā tiks skatīts jautājums par iespējamo Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizāciju jeb pievienošanu Rīgas rajona tiesai. Izveidojusies situācija, ka Jūrmalas tiesā, kur ir 7 tiesnešu amata vietas, tuvākajā laikā tiesnešu pienākumus pildīs tikai divi tiesneši, un ar šādu tiesnešu skaitu nav iespējams nodrošināt lietu izskatīšanas nepārtrauktību un lietu sadales nejaušību, kā arī nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. Tieslietu ministrija uzskata, ka situāciju būtu iespējams risināt, Jūrmalas pilsētas tiesas teritoriju pievienojot Rīgas rajona tiesai un izveidojot Rīgas rajona tiesu ar tiesu namu Jūrmalā, saglabājot tajā tiesu nama priekšsēdētāja amata vietu. Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija skars arī tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu.

Ar šo lēmumu saistīti vēl divi Tieslietu padomes darba kārtības jautājumi – par kārtību, kādā tiek sagatavots un Tieslietu padomes sēdē izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā, kā arī par tiesnešu skaita izmaiņām rajona (pilsētas) tiesās.

Tieslietu padome pirmdienas sēdē skatīs arī tiesnešu karjeras jautājumus un saskaņos Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas sagatavotās jaunās politikas iniciatīvas tiesām 2014.–2016.gadam.

Tieslietu padomes 8.jūnija sēdes darba kārtības projektu skatiet šeit  

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 8.jūnijā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211