Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 1.oktobrī, lems par tiesnešu ikgadējās tiesnešu konferences sasaukšanas laiku un darba kārtību.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu, par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei, kā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 461. zālē plkst. 13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211