Pirmdien, 5.martā, Tieslietu padome lems par tiesu, to darbības teritoriju un atrašanās vietu noteikšanu. Līdz šim to noteica Ministru kabinets, bet ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” tā nodota Tieslietu padomes kompetencē. Lēmums būs nozīmīgs arī ar to, ka tas noteiks Latvijas tiesu teritoriālo sistēmu pēc tiesu teritoriālās reformas, kas noslēgusies šā gada 1.martā.

Tieslietu padomes sēdē tiks skatīti arī likumprojekti grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem Tiesnešu disciplinārkolēģijai paredzētas tiesības noteikt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

Likuma izmaiņas rosinājusi Tieslietu padome, skatot jautājumu par publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas procesu tiesvedību. Attiecīgas izmaiņas Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”  jau pieņemtas Saeimā pirmajā lasījumā.

Līdz ar šiem grozījumiem Saeimas Juridiskajai komisijai iesniegti vēl citi priekšlikumi grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ko Juridiskā komisija lūdz izvērtēt Tieslietu padomē.

Tieslietu padome arī uzklausīs aktualitātes tieslietu sistēmas novērtējumā projektā “Justīcija attīstībai”.

 

Tieslietu padomes sēde notiks 5.martā Augstākās tiesas 244.telpā, sākums plkst.11.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211