Pirmdien, 1.jūlijā, Tieslietu padome klātienes sēdē lems par Rīgas apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatos.

Kandidātu piemērotību atbilstoši savai kompetencei izvērtējusi pretendentu atlases komisija un sagatavojusi vērtējumu kopsavilkumu. Komisijas viedoklim ir rekomendējošs raksturs, gala lēmumu par tiesu vadītāju iecelšanu amatā pieņem Tieslietu padome.

Tieslietu padomes sēdē plānots turpināt skatīt Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības projektu, ko Tieslietu ministrija precizējusi, izvērtējot Tieslietu padomes locekļu un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības izteiktos priekšlikumus.

Padomes darba kārtībā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 1.jūlijā, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211