Pirmdien, 24.novembrī, notiks Tieslietu padomes sēdē, kurā padome skatīs jautājumu par rajona (pilsētas) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu skaita pārdali.

Darba kārtībā arī jautājums par kārtību, kādā tiek sagatavots un Tieslietu padomes sēdē izskatīts priekšlikums par Augstākās tiesas palātas tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā, ja tiesnesis līdz tiesu palātas darbības izbeigšanai nebūs iecelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā. 

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” pārejas noteikumiem Saeima pēc motivēta Tieslietu padomes priekšlikuma lemj par Krimināllietu tiesu palātas tiesneša, kurš līdz 2014.gada 31.decembrim nav iecelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, un par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša, kurš līdz 2016.gada 31.decembrim nav iecelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pārcelšanu darbā citā tiesā līdz ar Augstākās tiesas tiesu palātu darbības izbeigšanu. Tieslietu padomei jānosaka kārtību, kādā tiek sagatavots un Tieslietu padomes sēdē izskatīts attiecīgais priekšlikums.

Tieslietu padome apspriedīs arī vadlīnijas, kā organizējama tiesvedībā pieņemtas lietas nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, kā arī citus jautājumus.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 24.novembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211