Tieslietu padome, 11.decembra sēdē uzklausot Tieslietu ministrijas priekšlikumu izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu, neatbalstīja šo priekšlikumu. Tieslietu padomes locekļi norādīja – ja ir nepieciešams izņēmuma gadījumos pagarināt esošā priekšsēdētāja pilnvaru laiku, šāda iespēja jāparedz likumā “Par tiesu varu”, nevis Tieslietu padomes apstiprinātajā priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā. Šobrīd likumā nav paredzēti izņēmumi, līdz ar to nav iespējams tādus paredzēt Tieslietu padomes apstiprinātajā kārtībā.

Likumā “Par tiesu varu” noteikts, ka viena un tā pati persona var būt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju vai apgabaltiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Savukārt Tieslietu padomes apstiprinātajā Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā paredzēts, ka Tiesu administrācija izsludina konkursu uz vakanto tiesas priekšsēdētāja vietu ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņa beigām vai, ja attiecīgā vieta kļuvusi vakanta ātrāk, trīs darbdienu laikā pēc vakances izveidošanās.

Ministrijas priekšlikums bija šajā kārtībā paredzēt, ka izņēmuma gadījumos konkursa izsludināšana varētu tikt atlikta, ja tiesas priekšsēdētājam beidzas pilnvaru termiņš amatā un līdz vecuma pensijas vai tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanai pēc pilnvaru termiņa beigām ir atlikuši ne vairāk kā divi ar pusi gadi no likumā noteiktā tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņa, kas ir pieci gadi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211