Pēc Tiesnešu ētikas komisijas atbildes saņemšanas, ka tā nav konstatējusi pamatu atzinuma sniegšanai par Tieslietu padomes priekšsēdētāja publiskajiem izteikumiem saistībā ar krimināllietas izskatīšanas ilgumu un Ekonomisko lietu tiesas veidošanas procesu, Tieslietu padome neatbalstīja tieslietu ministra iesniegto rezolūcijas projektu par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem.

Ņemot vērā rezolūcijas projektā paustos ministra apgalvojumus, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs pārkāpis tiesnešu ētiku, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs bija nosūtījis šo rezolūcijas projektu Tiesnešu ētikas komisijai savu iespējamo tiesneša ētikas pārkāpumu izvērtēšanai.

Tiesnešu ētikas komisija atbildē norāda, ka tās uzdevums ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas.  Iepazīstoties ar Tieslietu padomes priekšsēdētāja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, tostarp interviju raidījumam “Rīta panorāma”, Tiesnešu ētikas komisija secināja, ka, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Aigars Strupišs Tieslietu padomes priekšsēdētāja kompetences ietvaros ir sniedzis informāciju un vērtējumu par dažādiem tiesu darba organizācijas jautājumiem. Tādēļ tiesnešu ētikas komisija atzina, ka ne plašsaziņas līdzekļiem sniegtā intervija, ne tās pasniegšanas veids nav vērtējami profesionālās ētikas standarta aspektā.

  • Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.aprīļa sēdē. Par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211