Tieslietu padome, izvērtējot informāciju par šobrīd Saeimā apspriestajiem grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, pauda kritisku attieksmi pret zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēra neizvērtētu un nepamatotu ierobežošanu.

Tieslietu padome norāda – lai pārskatītu zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēru, ir jāizvērtē izmaiņu ietekmi uz tiesu izpildītāju darbību. Atalgojums nosakāms atbilstoši zvērinātu tiesu izpildītāju ieguldītā darba apjomam un samērīgi ar piedzenamā parāda apmēru, kā arī ņemot vērā zvērināta tiesu izpildītāja amatam normatīvajos aktos noteikto atbildību, neatkarības prasības un no amata izrietošos ierobežojumus.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 5.marta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211