Tiesu priekšsēdētāju amatos vajadzīgi piemērotākie, bet ne vienmēr citi amata kandidāti – ar tādu motivāciju Tieslietu padome jau atkārtoti atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem tiktu atcelts ierobežojums vienai un tai pašai personai būt par rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas priekšsēdētāju vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Pēc Saeimas balsojuma par grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Valsts prezidents likumu nav izsludinājis, bet prasa tā otrreizēju caurlūkošanu saistībā ar tiesu priekšsēdētāju amata termiņa ierobežojuma atcelšanu.

Atbildot uz Saeimas Juridiskās komisijas aicinājumu Tieslietu padomei paust viedokli par Valsts prezidenta iebildumiem, Tieslietu padome atkārtoti lēma par šobrīd likumā noteiktā ierobežojuma atcelšanu.

Paredzētie grozījumi nedod iespēju rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas priekšsēdētājam amatu ieņemt “uz mūžu”, jo, beidzoties katram piecu gadu pilnvaru termiņam, tiek rīkots konkurss uz tiesas priekšsēdētāja amata vietu un uz to var pieteikties jebkurš konkrētās tiesas tiesnesis. Turklāt līdz ar tiesu teritoriālo reformu, samazinoties rajona (pilsētu) tiesu skaitam, bet palielinoties tiesnešu skaitam vienā tiesā, paredzams, ka konkurence uz priekšsēdētāja amata vakanci palielināsies.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 27.novembra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211