Tieslietu padome, 29.oktobra sēdē izskatot jautājumu par tiesu sistēmas un tai piederīgo personu darbību ārkārtas situācijā, kas valstī izsludināta sakarā ar Covid-19 izplatību, norādīja: prasība tiesnešiem un citām tiesu sistēmas amatpersonām vakcinēties ir tiesiska un atbildība par noteiktā pienākuma neizpildi ir izvērtējama attiecīgo profesiju regulējošo normatīvo aktu ietvaros.

Tiesneši un Tieslietu padome atturas no viedokļa paušanas par tiesību jautājumiem, kas skar Ministru kabineta 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saturu un tā piemērošanu, jo šāda rīcība varētu radīt priekšnoteikumus šaubām par tiesas objektivitāti un neatkarību brīdī, kad tiesai var nākties attiecīgās lietas izspriest pēc būtības.

Taču Tieslietu padomes uzdevums ir stiprināt tiesu varas neatkarību un pārstāvēt tiesu varu dialogā ar likumdošanas un izpildvaru, kā arī stiprināt sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. Tāpēc Tieslietu padomes pienākums ir paust viedokli par tiesas spriešanas funkcijas īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā un skaidrot sabiedrībai tiesnešu, tiesu darbinieku un tiesu sistēmai piederīgo personu darba pienākumu veikšanas nosacījumus pēc šā gada 15. novembra.

Tieslietu padome norāda, ka Ministru kabineta rīkojuma 5.3.punktā ietvertā prasība, kas uzliek pienākumu ikvienai valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonai, tostarp tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un tiesu sistēmai piederīgām personām, darba pienākumu veikšanai no šā gada 15.novembra uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir uzskatāma par tiesisku un spēkā esošu, kamēr tā nezaudē spēku kādā no likumā noteiktajiem veidiem.

To, ka tiesu sistēma pret šo nosacījumu izturas atbildīgi, apliecina fakts, ka tiesu sistēmā un tai piederīgo amatpersonu vidū šobrīd ir vakcinējušies, uzsākuši vakcināciju vai pārslimojuši virs 95 procentiem. 

Vienlaikus Tieslietu padome norāda, ka tiesnešu, tiesu darbinieku un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu atbildība par noteiktā pienākuma neizpildi ir risināma atbilstoši attiecīgās jomas normatīvajam regulējumam.

Darbinieku neatbilstība amata pienākumu veikšanai un atstādināšana ir izvērtējama Darba likuma ietvaros.

Prokuroru un brīvo juridisko profesiju – zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju – atbildība par noteiktā pienākuma neizpildi ir izvērtējama attiecīgo profesiju regulējošo normatīvo aktu ietvaros.

Savukārt tiesneša amatu, tam izvirzāmās prasības, atbrīvošanu vai atstādināšanu no amata regulē Satversme un likums „Par tiesu varu”. Ja tiesnesis pēc šā gada 15.novembra nevarēs uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, var iestāties tikai tādas tiesiskās sekas, kas paredzētas Satversmē un likumā „Par tiesu varu”, proti, – katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli atbilstoši regulējumam par tiesneša disciplināro atbildību.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211