Jaunajiem tiesnešiem, kurus rajona (pilsētas) tiesnešu amatos Saeima iecēla 13. oktobrī, Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur pildīt tiesneša pienākumus: Agnesei Sviķei - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Andrim Vasiļevskim - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Diānai Makarovai - Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams.

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Indrai Melderei pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Pārmaiņas notikušas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama vadībā. Sanita Ozola pēc pašas vēlēšanās atbrīvota no tiesu nama priekšsēdētājas amata. Savukārt Mārtiņš Birkmanis pārcelts tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama uz Jelgavas tiesu namu un Tieslietu padome atbalstījusi viņa iecelšanu Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja amatā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211