Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur tiesneša pienākumus pildīt pieciem ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltiem jaunajiem tiesnešiem.

Zigmunds Dundurs būs tiesnesis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Liena Jansone – Liepājas tiesā, Daiga Lubāne un Ieva Dambe – Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Irina Norkusa – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Bez tam Tieslietu padome atbalstīja Tukuma rajona tiesas tiesneses Adrijas Kasakovskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā un noteica pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Adrija Kasakovska bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijā.

Par Tukuma rajona tiesas tiesnesi Adrija Kasakovska strādā kopš 1987. gada, 2011. gadā iecelta pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus apgabaltiesas tiesneša prombūtnes laikā. Tiesnesei ir sociālo tiesību maģistra grāds tiesību zinātnē un otrā tiesnešu profesionālās kvalifikācijas klase. Adrija Kasakovska ir Tieslietu padomes locekle un lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211