Pēc tiesu teritoriālā reformas, kas noslēdzās 1.martā, Latvijas tiesu sistēmu veido desmit rajona (pilsētas) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Tieslietu padome pieņēma vēsturisku lēmumu, nosakot katru tiesu, tās darbības teritoriju un atrašanās vietu. Lēmums vēsturisks gan tādēļ, ka nosaka, kāds ir Latvijas tiesu teritoriālais sadalījums pēc tiesu reformas, gan tādēļ, ka Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma pirmo reizi, līdz šim tā bija Ministru kabineta kompetence.

Tieslietu padomes lēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā no 1.aprīļa.

Tieslietu padome noteica, ka Latvijā ir desmit rajona (pilsētas) tiesas: Daugavpils tiesa, Rēzeknes tiesa, Kurzemes rajona tiesa, Vidzemes rajona tiesa, Zemgales rajona tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa, Rīgas rajona tiesa un Administratīvā rajona tiesa. 

Tieslietu padome noteica tiesu atrašanās vietas: Daugavpils tiesa atrodas Daugavpilī, Krāslavā un Preiļos; Rēzeknes tiesa – Rēzeknē, Balvos un Ludzā, Kurzemes rajona tiesa – Liepājā, Kuldīgā, Saldū, Talsos un Ventspilī; Vidzemes rajona tiesa – Valmierā, Alūksnē, Cēsīs, Gulbenē, Limbažos, Madonā un Valkā; Zemgales rajona tiesa – Jelgavā, Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jēkabpilī, Ogrē un Tukumā; Rīgas rajona tiesa – Rīgā, Jūrmalā un Siguldā.  Administratīvajai rajona tiesai ir tiesu nami Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.

Ir septiņas rajona (pilsētu) zemesgrāmatu nodaļas: Daugavpils tiesas, Kurzemes rajona tiesas, Rēzeknes tiesas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas rajona tiesas, Vidzemes rajona tiesas un Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas. Tieslietu padome noteica katras no tām atrašanās vietas.  

Latvijā ir sešas apgabaltiesas: Kurzemes apgabaltiesa, Latgales apgabaltiesa, Rīgas apgabaltiesa, Vidzemes apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa un Administratīvā apgabaltiesa. Vidzemes apgabaltiesai ir arī tiesu nams Madonā, bet Zemgales apgabaltiesai – Aizkrauklē.

Tieslietu padome noteica arī rajona (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu darbības teritorijas.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 5.marta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211