Ar Tieslietu padomes lēmumu noteikts, ka tiesnese Inese Ušakova, kuru Saeima 14. jūnijā iecēla rajona (pilsētas) tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Likuma „Par tiesu varu” 60. panta pirmā daļa paredz, ka, pamatojoties uz Saeimas lēmumu par tiesneša iecelšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā, Tieslietu padome nosaka konkrētu tiesu vai tiesas namu, kurā pildāmi tiesneša pienākumi.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma 20. jūnijā rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211