Tieslietu padome par piemērotiem Satversmes tiesas tiesneša amatam atzinusi visus piecus šī amata kandidātus, bet divus no viņiem – Inesi Lībiņu-Egneri un Inesi Nikuļcevu – par īpaši piemērotiem. Viņām doti atzinumi bez piebildēm.

Tieslietu padomes lēmumi tiks nosūtīti Saeimai, un gala lēmuma pieņemšana ir Saeimas kompetence.

Tieslietu padome sniedza viedokli par kandidātiem, balstoties uz četriem kritērijiem: pirmkārt, profesionālā autoritāte un sasniegumi profesionālajā jomā; otrkārt, pienesums tiesību sistēmas attīstībā; treškārt, profesionālā un personiskā reputācija pieejamo ziņu ietvarā; ceturtkārt, redzējums par Satversmes tiesas vietu un lomu valstī.

Saeimas frakcijas un deputāti Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzījuši piecus kandidātus – Ringoldu Balodi, Inesi Druvieti, Inesi Lībiņu-Egneri, Inesi Nikuļcevu un Gunāru Kūtri.

Likums “Par tiesu varu” paredz, ka Tieslietu padome uzklausa Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem. Gala lēmumu par to, kurš no kandidātiem kļūs par Satversmes tiesas tiesnesi, pieņems Saeima.

 

Tieslietu padomes lēmumi

Nr.62. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Gunāru Kūtri

Nr.61. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Inesi Nikuļcevu

Nr.60. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Inesi Lībiņu-Egneri

Nr.59. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Inesi Druvieti

Nr. 58. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Ringoldu Balodi

Tieslietu padomes sēde: kandidātu uzklausīšana un lēmuma paziņošana - video 

Tieslietu padomes sēde: lēmuma paziņošana - video

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211