2017.–2018.gada periodā Latvijas Tieslietu padome piedalās divos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projektos. Projektā “Neatkarība un atbildīgums” darba grupā piedalās Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane, savukārt projekta “Sabiedrības uzticība un tiesu sistēmas tēls” darba grupā Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča.

Projekts “Neatkarība un atbildīgums” pievērsīsies tiesu varas neatkarības indikatoru izpētei visās dalībvalstīs. Tiks piesaistīti arī akadēmiskie pārstāvji, lai nodrošinātu ENCJ darba ilgtspēju un praktisko pielietojumu tiesību politikas izstrādē.

Projekta vadītāji no Nīderlandes izvirzīja ekspertu grupu, iekļaujot pārstāvjus no Apvienotās Karalistes, Portugāles, Somijas un arī Daci Šulmani no Latvijas. Francijas Tieslietu padomes pārstāvis Alains Lakabarats sadarbībā ar Daci Šulmani analizēs pētījumus, ko šajos jautājumos veikušas dalībvalstis Eiropas Komisijas finansētu pētījumu ietvaros. Apskats tiks sagatavots līdz 2018. gada pavasarim.

Otro projektu “Sabiedrības uzticība tiesām un to tēls” vada Rumānijas Tieslietu padomes pārstāvji. Darba grupa izvirzījusi vairākus problēmjautājumus, kas būtu pētāmi projekta ietvaros. Tiks analizēti arī Eiropas tiesnešu aptaujas rezultāti.

Abu darba grupu pirmās sanāksmes notika oktobrī Viļņā.

Projekta “Sabiedrības uzticība un tiesu sistēmas tēls” darba grupa uz otro sēdi satikās decembrī Briselē, lai apspriestu projektā dalībvalstu atbildes uz Viļņas sanāksmē izstrādāto anketu. Ārvalstu kolēģiem īpaši interesanta bija informācija par Latvijas tiesnešu ētikas kodeksu un Tiesnešu Ētikas komisijas secinājumiem komunikācijas jautājumos.