Tieslietu padome atbalstīja plānotos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ar ko paredzēts likumā noteikt regulējumu, lai turpmāk varētu veikt ar tiesu namu koncepta ieviešanu saistītās reformas tiesu organizatoriskajā struktūrā, kā arī piešķirt Ministru kabinetam kompetenci noteikt rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas.

Likuma grozījumos tiek paredzēts, ka rajona (pilsētas) tiesu varēs pievienot citai rajona (pilsētas) tiesai, ja tam piekritusi Tieslietu padome. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprinās tiesu reorganizācijas plānu, paredzot, kādā kārtībā notiek tiesu lietu nodošana tiesai, kurai tiek pievienota cita tiesa. Likuma grozījumi paredz, ka tiesas reorganizācijas gadījumā reorganizētās tiesas tiesnesi Tieslietu padome varēs pārcelt citā tā paša tiesu apgabala rajona (pilsētas) tiesā bez viņa piekrišanas, bet reorganizētās tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras izbeigsies līdz ar tiesas reorganizācijas pabeigšanu.

Vadoties pēc šiem likuma grozījumiem, ko Saeimai vēl jāpieņem galīgajā lasījumā, Tieslietu padome piekrita Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijai ar 2015.gada 1.augustu. Tieslietu padome arī apstiprināja kārtību, kādā tiks sagatavots un padomes sēdē izskatīts priekšlikums par Jūrmalas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā, kā arī noteica tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās no 1.augusta. Kopējais pirmās instances tiesnešu skaits nemainās – 403 tiesneši, tai skaitā 325 rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un 78 zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, bet mainās tiesnešu amata vietu sadalījums tiesās – Jūrmalas pilsētas tiesas 7 tiesnešu amata un 2 zemesgrāmatu tiesnešu amata vietas nodotas Rīgas rajona tiesai un tās zemesgrāmatu nodaļai.

Tieslietu padomes lēmumi stāsies spēkā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumā „Par tiesu varu”.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 8.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211