Tieslietu padome 12.marta sēdē pieņēma rezolūciju par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos, kurā izskaidro, ka neatbilst patiesībai tieslietu ministra publiskajā telpā paustais, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs kavē tiesnešu mācību iestādes izveidi. Tiesnešu apmācības pārņemšana no izpildvaras ir atzīta par prioritāru tiesu sistēmas stratēģisko mērķi. Tieslietu padome priekšsēdētāja vadībā aktīvi strādā pie jaunās tiesnešu apmācības sistēmas izveides.

Tieslietu padome aicina tieslietu ministru turpināt dialogu ar Tieslietu padomi, ievērojot profesionālas diskusijas principus, un atturēties no tiesu sistēmas izmantošanas savās politiskajās interesēs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211