Pirmdien, 2. maijā, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā, kas pilnveido kolēģijas darba organizāciju. Ar grozījumiem tiek paredzēts, ja kolēģijas loceklis tiek pārcelts cita līmeņa tiesā vai maina specializāciju, viņa pilnvaras saglabājas līdz jauna kolēģijas locekļa ievēlēšanai.

Tāpat padome nolēma - Latvijas tiesnešu konferenci, kura norisināsies 2022. gada 20. maijā, vadīs Administratīvās rajona tiesas tiesnesis Guntars Ploriņs, bet konferences sekretāre būs Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Lelde Grauda.

Jau ziņots, ka Tieslietu padome 2022. gada 20. maijā sasaukusi Latvijas tiesnešu konferenci “Tiesas neatkarība demokrātiskas sabiedrības interesēs”. Ar konferences darba kārtību iespējams iepazīties šeit.

 

Papildu informācija:

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju ievēl uz četriem gadiem Tiesnešu konferencē.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kurā ar balsstiesībās piedalās Augstākās tiesas, apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380