Lai turpinātu risināt jautājumus, kas saistīti ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, pirmdien, 1.decembrī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde.

Tieslietu padomes sēdē paredzēts apstiprināt kārtību, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā līdz ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas pievienošanu citai tiesai.

Sēdes darba kārtībā arī citi tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī jautājums par likumprojektu „Grozījumi Operatīvās darbības likumā”.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 1.decembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211