Piektdien, 11.decembrī, Tieslietu padomes sēdē tiks apspriests Tieslietu ministrijas priekšlikums izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu.

Tieslietu ministrijas ieskatā šādi izņēmuma gadījumi varētu būt tad, ja tiesas priekšsēdētājam beidzas pilnvaru termiņš šajā amatā un līdz vecuma pensijas vai tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanai pēc pilnvaru termiņa beigām ir atlikuši ne vairāk kā divi ar pusi gadi no likumā “Par tiesu varu” noteiktā tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņa, kas ir pieci gadi.

Tieslietu padome uzklausīs arī informāciju par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā (EU Justice Scoreboard 2020) un Eiropas Komisijas ziņojumu par tiesiskuma situāciju Latvijā. 

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211