Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 15.februārī, vairāki jautājumi tiks skatīti pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma.

Tieslietu ministrija iesniegusi Tieslietu padomes apspriešanai ziņojumu par vairākiem variantiem advokāta procesa paplašināšanai un ieviešanai atsevišķās civillietu kategorijās. Šādu izpēti ministrija veikusi atbilstoši Valdības rīcības plānā dotajam uzdevumam veidot tiesas procesa modeli, kas nodrošinātu kvalitatīvāku, ātrāku un efektīvāku strīdu risinājumu, vienlaikus samazinot arī tiesu noslodzi.

Tieslietu padome iepazīsies ar Tiesu administrācijas sagatavoto tieslietu sistēmas novērtējuma modeli Eiropas Struktūrfondu projekta ietvaros. Šis sistēmas novērtējums būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei.

Tieslietu padome arī apspriedīs jautājumu par tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu, lems par atbalstu valsts līdzdalības saglabāšanai Tiesu namu aģentūrā, kā arī par Latvijas tiesnešu konferences sasaukšanu un citiem jautājumiem.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 15.februārī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211