Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 25.novembrī, tiks skatīti Saeimā gatavotie grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas.

Likumā “Par tiesu varu” paredzēti arī citi būtiski grozījumi tiesvedības kvalitatīvas norises nodrošināšanai, kā arī principiāli atšķirīga tiesnešu amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtība.

Tieslietu padome apspriedīs arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas rosināto jautājumu par advokātu noslodzes ietekmi uz tiesvedības procesu efektivitāti.

Darba kārtībā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25.novembrī, Augstākās tiesas 244.zālē. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211